Τετάρτη, 6 Μαΐου 2009

Ιστορία της Ελλάδος

Ιστορία της Ελλάδος Ε΄
Όλιβερ Γκόλντσμιθ, Βιέννη 1805
[από την άλωση της Μιλήτου από τους Πέρσες έως τον θάνατο του Θεμιστοκλή]

498 – 3 Η Μίλητος κυριεύεται υπό των Περσών.
Ο Αρισταγόρας φονεύεται. Τέλος του Ιωνικού πολέμου. Γέννησις του ποιητού Σοφοκλέους.
497 – 4 Η Χίος, Τένεδος κτ. κυριεύονται υπό των Περσών. Η Ιωνία ησυχάζει.
496 οα΄, 1 Γέννησις του ιστοριογράφου Ελλανίκου, και του Δημοκρίτου.
495 – 2 Ο Μαρδόνιος στρατεύει κατά των Ελλήναν, και επιστρέφει εντός ολίγου.
494 – 3 Οι Ρωμαίοι κατέστησαν τους Δημάρχους (tribunos plebis).
491 οβ΄, 1 Γέλων βασιλεύς των Συρακουσών.
491 – 2 Πόλεμος Περσών και Ελλήνων.
490 – 3 Μάχη εν Μαραθώνι τη 29 Σεπτεμπ[β]ρίου.
489 – 4 Θάνατος του Μιλτιάδου.
485 ογ΄, 3 Θάνατος του Δαρείου. Ο διάδοχος Ξέρξης κυριεύει πάλιν την αποστάσαν Αίγυπτον.
484 οδ΄, 1 Ηροδότου Γέννησις.
481 – 3 Αρχή της εκστρατείας των Περσών κατά των Αθηναίων.
480 οε΄, 1 Μάχαι εν Θερμοπύλαις και Σαλαμίνι. Ευριπίδου γέννησις. Αλέξανδρος βασιλεύς της Μακεδονίας.
479 – 2 Μάχη εν Πλαταιαίς και μυκάλη τη 22 Σεπτεμβρίου.
477 – 3 Η ηγεμονία της Ελλάδος μεταβαίνει από τους Λακεδαιμονίους εις τους αθηναίους. Θάνατος Γέλωνος, και βασιλεία του Γέρωνος.
471 οζ΄, Θουκυδίδου γέννησις. Εξορία Θεμιστοκλέους.
470 – 3 Ο Κίμων νικά τους Πέρσας κατά θάλασσαν και ξηράν. Παράστασις της πρώτης τραγωδίας του Σοφοκλέους.
469 οζ΄, 4 Γέννησις του Σωκράτους. Ο Κίμων μετακομίζει τα οστά του Θησέως εις τας Αθήνας.
468 οη΄, 1 Οι Μεσσήνιοι και οι Είλωτες κάμνουν αποστασίαν κατά των Σπαρτιατών.
467 – 2 Θάνατος Αριστείδου.
465 – 4 Ο Ξέρξης φονεύεται υπό του Αρταβάνου. Ο διάδοχος Αρταξέρξης ο μακρόχειρ βασιλεύει 40 χρόνους.
463 οθ΄, 1 Σεισμός της γης εν Λακωνία.
461 – 4 Εξορία Κίμωνος. Γ΄Μεσσηνιακός πόλεμος διαρκέσας 10 χρόνους.
460 π΄, 1 Ο Ηρόδοτος έρχεται εις Αίγυπτον.
457 – 4 Οι Αθηναίοι νικήσαντες πρώτον τους Κορινθίους και Πελοποννησίους, νικώσιν έπειτα κατά κράτος τους Θηβαίους, στρατηγούντος του Μυρωνίδου.
456 πα΄, 1 Ο Ηρόδοτος αναγιγνώσκει εν μέρος της ιστορίας του εις τους Ολυμπιακούς αγώνας. Το δ’ άλλο ανέγνω εν Αθήναις (Ολ. πγ΄, 4) κατά την εορτήν των Παναθηναίων μετά μεγάλης ευφημίας.
Οι Ρωμαίοι στέλλουσιν εις την Ελλάδα τους δεκαδάρχας αντιγραφέας των νόμων του Σόλωνος.
454 – 3 Πενταετής ειρήνη μεταξύ Αθην. και Λακεδ.
Περδίκκας Β΄βας. της Μακεδονίας.
450 πβ, 3 Ο Κίμων νικά τους Πέρσας κατά θάλασσαν προς την Κύπρον, και κατά ξηράν προς την Κιλικίαν.
449 – 4 Ειρήνη του βασιλ. της Περσίας μετά των Ελλήνων. Θάνατος του Κίμωνος. Διοίκησις του Περικλέους. Θάνατος του Θεμιστ. 65 ετών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: