Τετάρτη, 13 Μαΐου 2009

Ιστορία της Ελλάδος

Ιστορία της Ελλάδος ΣΤ΄
Ολιβιέρου Γολδσμιθίου, Βιέννη 1805
[από του 447 έως και του απόπλου του Αθηναϊκού στόλου κατά των Συρακουσών]

447 πγ΄, 2 Οι Λακεβαιμόνιοι εισβάλλουσιν εις την Αττικήν. Οι Αθηναίοι νικώνται υπό των Θηβαίων εις την Κορώνειαν.
446 – 4 Τέλος της πενταετούς ειρήνης. Νέα τριακονταετής.
443 πδ, 1 Ο Ευριπίδης ακμάζει. Ο Σοφιστής Πρωταγόρας. Οι Φιλόσοφοι Εμπεδοκλής, και Δημόκριτος. Ο φιλόσοφος και ποιητής Παρμενίδης. Πολλοί σοφισταί, εν οις ο Γοργίας, ο Πρόδικος, και ο Αντιφών.
441 πδ΄, 4 Ο Περικλής κυριεύει την Σάμον.
440 – 4 Η παράστασις των κωμωδιών απαγορεύεται εν Αθήναις, και μετά χρόνους πάλιν συγχωρείται. Κωμωδοποιοί Αριστοφάνης, Εύπολις, Φρύνιχος, Φιλωνίδης κ.τ.
489 πε΄, 2 Αρχή του Κορινθιακού πολέμου. Οι Κερκυραίοι νικώσι τους Κορινθίους διά θαλάσσης.
438 – 3 Ο περίφημος αρχιτέκτων, και αγαλματοποιός Φειδίας κατασκευάζει εν Αθήναις το ελεφάντιον άγαλμα της Αθηνάς. Σύγχρονοι αυτού ήσαν ο Πολύγνωτος, ο Αλκαμένης, κτ.
437 – 4 Οι Αθηναίοι στέλλουσιν εις την Αμφίπολιν αποικίαν.
436 πς΄, 1 Συμμαχία Κερκυραίων και Αθηναίων.
435 – 2 Η Ποτίδαια αποστατεί των Αθηναίων.
431 πξ΄, 1 Αρχή του Πελοποννησιακού πολέμου κατά την άνοιξιν. Ο κύκλος του Μέτωνος.
430 – 3 Γέννησις του Πλάτωνος. Λοιμός εν Αθήναις.
429 – 4 Θάνατος του Περικλέους. Η Ποτίδαια κυριέυεται υπό των Αθηναίων.
427 πη΄, 2 Οι Λακεδαιμόνιοι κατεδαφίζουσι την Πλάταιαν. Ο ‘ρήτωρ Γοργίας καταπείθει τους Αθηναίους εις βοήθειαν των Λεοντίνων.
425 – 4 Ο Κλέων πιάνει ζώντας τους Λακεδαιμονίους εν τη Σφακτηρία.
Θάνατος του βασιλέως της Περσίας Αρταξέρξου. Τούτω ακολουθεί 424 π.Χ. ο Σογδιανός, και τούτω 423 π.Χ. Δαρείος ο Β΄, ο νόθος, και βασιλεύει 19 χρόνους.
423 πθ΄, 1 Πρώτη παράστασις των Νεφελών.
422 – 2 Παράστασις Δευτέρα των Νεφελών του Αριστοφάνους.
422 – 3 Κλέων ο Αθην. και Βρασίδας ο Λακεδ. στρατηγός αποθνήσκουσιν εν τη μάχη. Μεταξύ Αθην. και Λακεδ. γίνονται πεντηκονταετείς σπονδαί.
Κατά τούτους τους χρόνους ήκμαζε και ο Ιπποκράτης, γεννηθείς Ολ. π΄, 1 και αποθανών Ολ. ρς΄. 1. Έτι παρίφημοι αγαλματοποιοί, και ζωγράφοι, ως Πολύκλυτος, Μύρων, πυθαγόρας[1], Κτησίλαος, Δαμόφιλος, Αγλαοφών κτ.
421 πθ΄, 4. Πολλαί πόλεις αποδοκιμάζουσι την ειρήνην, και ο Αλκιβιάδης ματαιώνει την διαμονήν αυτής.
416 γα΄, 1 Εκστρατεία Αθηναίων κατά των εν Σικελία Συρακουσών.

[1] πυθαγόρας αντί για Πυθαγόρας

Δεν υπάρχουν σχόλια: