Τετάρτη, 15 Απριλίου 2009

Ιστορία της Ελλάδος

Ιστορία της Ελλάδος Γ΄[1]
[από κτίσεως Ρώμης έως γεννήσεως Κύρου]

753 – 4 Χάροψ, Α΄ δεκαετής Άρχων εν Αθήναις.
742 θ΄, 3 Πρώτος Μεσσηνιακός πόλεμος εικοσαετής.
729 ιβ΄, 4 Περδίκκας βασιλεύς Μακεδόνων.
724 ιδ΄, 1 Χρήσις του διαύλου εν τοις Ολυμπ. αώσι.
720 ιε΄, 1 Συβαρίς εν τη κάτω Ιταλία κτίζεται υπό των Αχαιών.
714 ις΄, 3 Κτίσις της Γέλας εν Σικελία (ή 690 πΧ). Ο Πάριος Αρχίλος, ο ευρετής των Ιαμβείων, ακμάζει (κατά Λαρχέρ. Ολ. κβ΄)
708 ιη΄, 1 Η πάλη εισάγεται εις τους Ολυμπιακούς αγώνας.
707 – 2 Η Τάρεντος κτίζεται υπό του Φαλάντου.
704 ιθ΄, 1 Αμινοκλής ο Κορίνθιος κατασκευάζει τας 4 πρώτας τριήρεις διά τους Σαμίους.
688 κγ΄, 1 Κρέων, πρώτος ενιαύσιος Άρχων εν Αθήναις, εν έτει 420 της Αττικής εποχής.
682 – 3 Β΄ Μεσσηνιακός πόλεμος επί του Τυρταίου.
680 κε΄, 1 Οι Μεσσήνιοι πολιορκούνται εν τη Είρα. Χρήσις της Αρματοδρομίας εν τοις Ολυμπ. αγώσι.
675 κς΄, 2 Χαλκηδόνος θεμελίωσις.
664 κθ΄, 1 Η πρώτη εν Ελλάδι ναυμαχία Κορινθίων & Κερκυραίων.
663 – 2 Κύψελος τύραννος της Κορίνθου.
653 λ΄, 3 Βυζαντίου κτίσις.
652 λβ΄, 1 Πιττακού γέννησος, τυράννω της Μιτυλήνης [Μυτιλήνης].
648 λγ΄, 1 Χρήσις του Ιπποδρόμου εν τοις Ολυμπ. αγώσι.
638 λε΄, 3 Σόλωνος γέννησις.
636 λς΄, 1 Κυαξάρης, βασιλεύς της Ασσυρίας.
633 – 4 Ο Περίανδρος βασιλεύει 70 χρόνους. Γέννησις του Θάλητος, ενός των επτά σοφών, και θεμελιωτού της Φιλοσοφικής Ιωνικής σχολής.
627 λη΄, 2 Οι Μεγαρείς κτίζουσι την Σελινούντα εν Σικελία.
626 – 3 Αρίων διθυραμβικός ποιητής. Θρασύβουλος τύραννος της Μιλήτου.
623 λθ΄, 2 Η Καμαρίνα εν Σικελία κτίζεται υπό των Συρακουσίων.
620 μ΄, 1 Ο Αίσωπος ακμάζει.
619 – 2 Ξενοφάνης ο Κολοφώνιος διγματιστής της Ελεατικής σχολής.
615 μα΄, 2 Ταρκυΐνιος πρίσκος βασιλεύς της Ρώμης.
612 μβ΄, 1 Συνωμοσία του Κύλωνος εν Αθήναις. Γέννησις της Λεσβίας Σαπφούς.
611 μβ΄, 2 Ο εκ Μιτυλήνης [Μυτιλήνης] Λυρικός ποιητής Αλκαίος ακμάζει.
610 – 3 Γέννησις του Ιωνικού φιλοσόφου Αναξιμάνδρου. Τέλος του δωδεκαετούς πολέμου των Λυδίων & Μιλησίων.
608 μγ΄, 1 Γέννησις του Σαμίου Πυθαγόρου, αρχηγού της Ιταλικής Φιλοσοφικής σχολής.
594 μς΄, 3 Σόλωνος νομοθεσία και αρχοντία. Ο Κολοφώνιος Μίμνερμος ευρετής του πενταμέτρου.
592 μζ΄. 1 Ανάχαρσις ο Σκύθης έρχεται εις την Ελλάδα.
583 μθ΄, 2 Γέννησις του ποιητού Θε΄΄ογνιδος.
582 – 3 Ο Σόλων αποδημεί.
575 Γέννησις του Κύρου.

[1] Ολιβιέρου Γολδσμιθίου, Ιστορία της Ελλάδος, Βιέννη 1805.

Δεν υπάρχουν σχόλια: